بازداشت دیپلمات صهیونیستی هنگام سخنرانی رئیس جمهور در سازمان
ملل

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بازداشت دیپلمات صهیونیستی هنگام سخنرانی رئیس جمهور در سازمان
ملل
با آغاز سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، یک عضو هیئت رژیم صهیونیستی با بالا گرفتن عکس مهسا امینی به دنبال اخلال در جلسه بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. امیدوارم از خبر بازداشت دیپلمات صهیونیستی هنگام سخنرانی رئیس جمهور در سازمان
ملل
راضی بوده باشید.

بازداشت دیپلمات صهیونیستی هنگام سخنرانی رئیس جمهور در سازمان
ملل  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۲۰ ۰۲:۳۸:۳۲