بارش ۱۵ سانتی‌متری برف در ژالانه/تردد با زنجیرچرخ امکانپذیر
است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بارش ۱۵ سانتی‌متری برف در ژالانه/تردد با زنجیرچرخ امکانپذیر
است
سروآباد_ راهداران شهرستان سروآباد با بارش ۱۵ سانتی‌متری برف در گردنه ژالانه این محور را برفروبی کردند، تردد در ژالانه با زنجیرچرخ امکانپذیر است. امیدوارم از خبر بارش ۱۵ سانتی‌متری برف در ژالانه/تردد با زنجیرچرخ امکانپذیر
است
راضی بوده باشید.

بارش ۱۵ سانتی‌متری برف در ژالانه/تردد با زنجیرچرخ امکانپذیر
است  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۳-۲۱ ۰۲:۴۲:۰۶