ایلام بالاترین پوشش استانی در بخش مراقبت سرمی بیماری
«مشمشه»

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ایلام بالاترین پوشش استانی در بخش مراقبت سرمی بیماری
«مشمشه»
الهام جم زاده در گفت و گو با خبرنگار سایت احکام افزود: استان ایلام با بیش از ۹۰ درصد عملکرد مراقبت سرمی بیماری مشمشه، بالاترین پوشش استانی را در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ در کشور داشته است.
وی تصریح کرد: بیماری مشمشه یکی از قدیمی ترین بیماری واگیردار و مشترک بین انسان و دام است که اغلب موجب ابتلای تک سمی‌ها مثل اسب می‌شود.
معاون دامپزشکی استان ایلام بیان کرد: این بیماری مشترک خطرناک در صورت ابتلای فرد و عدم درمان به موقع منجر به مرگ می‌شود، بر همین اساس دامپزشکی استان بر اساس برنامه‌های سالانه اقدام به مراقبت‌های علملیاتی سرمی در واحدهای متمرکز مثل اماکن پرورش اسب و واحدهای غیرمتمرکز در دامداری‌ها که دارای حیوانات تک سمی مثل اسب و قاطر هستند، انجام می‌دهد.
وی گفت: عملیات‌های سرمی برای پیشگیری از بیماری مشمشه هر شش ماه یک بار انجام می‌شود، نمونه‌ها به مرکز تشخیص دامپزشکی کشور ارسال و بعد از آن نتایج آن به دامپزشکی استان ارسال می‌شود.
جم زاده اضافه کرد: خوشبختانه در طول سالجاری تاکنون مورد مثبتی از مشمشه در سطح استان ایلام گزارش نشده است. امیدوارم از خبر ایلام بالاترین پوشش استانی در بخش مراقبت سرمی بیماری
«مشمشه»
راضی بوده باشید.

ایلام بالاترین پوشش استانی در بخش مراقبت سرمی بیماری
«مشمشه»  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۲۳ ۰۲:۴۱:۲۸