ایستگاه پمپاژ آب «رنگین بان» تا پایان سال جاری افتتاح
می‌شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ایستگاه پمپاژ آب «رنگین بان» تا پایان سال جاری افتتاح
می‌شود
به گزارش خبرنگار سایت احکام، سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بازدید از ایستگاه پمپاژ آب «رنگین بان» پلدختر، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم ظرف ماه‌های آینده آب را داخل استخر ایستگاه که در همین مقطع جدید طراحی و ساخت شده است با چهار الکتروپمپ قرار دهیم تا مردم منطقه فعلاً به‌صورت ثقلی از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه این ایستگاه در سیل ۹۸ دچار خسارت جدی شد، اظهار کرد: پروژه از پیشرفت ۴۰ درصدی برخوردار بود که با پیمانکار جدید قراردادی منعقد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، پیشرفت فیزیکی ایستگاه پمپاژ «رنگین بان» را ۹۰ درصد عنوان کرد و گفت: یک سری مباحث حقوقی با پیمانکار قبل مانند ماده ۴۶ و خاتمه پیمان وجود داشت که نیاز به اقدام قانونی داشت، خوشبختانه این مباحث حل شد.
شاهرخی با بیان اینکه پروژه به لحاظ اعتباری مشکل ندارد، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم ظرف ماه‌های آینده و یا حداکثر تا پایان سال آب را داخل استخری که در همین مقطع جدید طراحی و ساخت شده است با چهار الکتروپمپ قرار دهیم تا مردم منطقه فعلاً به‌صورت ثقلی از آن استفاده کنند. امیدوارم از خبر ایستگاه پمپاژ آب «رنگین بان» تا پایان سال جاری افتتاح
می‌شود
راضی بوده باشید.

ایستگاه پمپاژ آب «رنگین بان» تا پایان سال جاری افتتاح
می‌شود  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۲۶ ۰۲:۴۱:۵۴