ایران تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا را محکرم
کرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ایران تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا را محکرم
کرد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام آمریکا در تمدید مجدد تحریم‌های نفتی علیه ونزوئلا را محکوم کرد.
کنعانی استفاده ابزاری از تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه را که موجب وارد آمدن خسارات و لطمات غیرقابل جبران انسانی و اقتصادی به کشورها می‌گردد، ناقض اصول حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و قوانین و مقررات بین‌المللی دانست و آن را مردود دانست. امیدوارم از خبر ایران تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا را محکرم
کرد
راضی بوده باشید.

ایران تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا را محکرم
کرد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۲۰ ۰۲:۴۲:۱۲