ایران از تمامی امکانات و برای رهایی حمید نوری استفاده خواهد
کرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ایران از تمامی امکانات و برای رهایی حمید نوری استفاده خواهد
کرد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، ناصر کنعانی سه شنبه شب تصریح کرد: جای تأسف است که دادگاه سوئد بدون توجه به موازین دادرسی عادلانه، به صدور چنین رأی مخربی مبادرت کرده است.
وی گفت: متاسفانه دستگاه قضایی سوئد با قرار گرفتن در کنار گروهک های تروریستی که دهه هاست مشغول انجام شنیع ترین اعمال تروریستی و ضدبشری علیه مردم ایران، عراق و حتی اروپا هستند، اینگونه منافع دو ملت و روابط قدیمی، تاریخی و ریشه دار دو کشور را در معرض خطر قرار داده اند.
کنعانی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران براساس وظایف ذاتی خویش در دفاع از حقوق شهروندان خود، از تمام ظرفیت ها و امکانات قانونی برای رهایی شهروند یادشده از چنگال بی عدالتی استفاده کرده و تا استیفای کامل حقوق شهروند خویش به تلاش های خود ادامه خواهد داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای برداشتن گام های متناسب محفوظ می داند. امیدوارم از خبر ایران از تمامی امکانات و برای رهایی حمید نوری استفاده خواهد
کرد
راضی بوده باشید.

ایران از تمامی امکانات و برای رهایی حمید نوری استفاده خواهد
کرد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۲۰ ۰۲:۴۲:۳۹