ایجاد پایگاه‌های نوآوری حوزه کشاورزی در لرستان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ایجاد پایگاه‌های نوآوری حوزه کشاورزی در لرستان به گزارش خبرنگار سایت احکام، سید عماد شاهرخی امروز سه شنبه در حاشیه بازدید از پایگاه‌های نوآوری منطقه «گریت» شهرستان خرم آباد، اظهار داشت: پایگاه‌های نوآوری یکی از ارکان طرح جهش تولید در دیمزارها برای انتقال جدیدترین دستاوردهای علمی به مزارع کشاورزان است.
وی افزود: یکی از مشکلات در کشت گندم دیم مصرف بیش از حد بذر در واحد سطح است لذا برای حل این مشکل یک پایگاه نوآوری در منطقه «گریت» ایجاد شده است که در این پایگاه ۹ مقدار مختلف بذر از ۸۰ تا ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار در مزرعه چهار هکتاری کشت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: در راستای بررسی نقش مواد تغذیه‌ای بر روی عملکرد آنها چهار تیمار مختلف محلول پاشی شامل شاهد، اسید آمینه، NPK و ترکیب اسید آمینه و NPK بر روی هر یک از تیمارها مقدار بذر اعمال شده است.
شاهرخی، تصریح کرد: در مجموع در این پایگاه ۳۶ تیمار مختلف روی گندم رقم آذر دو اعمال شده است که پس از برداشت، تجزیه و تحلیل نتایج به دست‌آمده، بهترین مقدار بذر برای مناطق سرد مشخص می‌شود. امیدوارم از خبر ایجاد پایگاه‌های نوآوری حوزه کشاورزی در لرستان راضی بوده باشید.

ایجاد پایگاه‌های نوآوری حوزه کشاورزی در لرستان  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۳۱ ۰۲:۳۹:۳۱