ایجاد اشتغال برای ۳۶ هزار و ۴۸ نفر در ایلام در دولت
سیزدهم

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ایجاد اشتغال برای ۳۶ هزار و ۴۸ نفر در ایلام در دولت
سیزدهم
نورالدین الیاسی در گفت و گو با خبرنگار سایت احکام با اشاره به آغاز جام رسانه‌ای امید در استان ایلام اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷ هزار و ۶۴۰ شغل در استان ایلام ایجاد شده و ۲۵۰ درصد میزان اشتغال در استان تحقق یافته است.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ نیز تاکنون ۱۰۴ درصد میزان اشتغالزایی در استان ایلام محقق شده است.
وی گفت: در دولت سیزدهم تاکنون برای ۳۶ هزار و ۴۸ نفر در استان ایلام شغل ایجاد شده است. امیدوارم از خبر ایجاد اشتغال برای ۳۶ هزار و ۴۸ نفر در ایلام در دولت
سیزدهم
راضی بوده باشید.

ایجاد اشتغال برای ۳۶ هزار و ۴۸ نفر در ایلام در دولت
سیزدهم  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۲۷ ۰۲:۴۲:۳۸