اگر صهیونیست‌ها غزه را تصرف کنند چه خواهد شد؟

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اگر صهیونیست‌ها غزه را تصرف کنند چه خواهد شد؟ «مقدم‌فر» کارشناس مسائل راهبردی گفت: بدترین حالت این است که رژیم صهیونیستی همه غزه را تصرف کند، نه خودش می‌تواند آنجا بماند و نه می‌تواند تحویل تشکیلات خودگردان بدهد. امیدوارم از خبر اگر صهیونیست‌ها غزه را تصرف کنند چه خواهد شد؟ راضی بوده باشید.

اگر صهیونیست‌ها غزه را تصرف کنند چه خواهد شد؟  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۱۵ ۰۲:۳۹:۰۳