اکثریت آلمانی ها از اوضاع اقتصادی این کشور ناراضی
هستند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اکثریت آلمانی ها از اوضاع اقتصادی این کشور ناراضی
هستند
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از روسیا الیوم، نظرسنجی که توسط شبکه ARD TV آلمان به اجرا درآمده است نشان می دهد که اکثریت بیشتر مردم آلمان از وضع اقتصادی این کشور ناراضی هستند.
بر اساس این نظرسنجی، ۴ نفر از هر پنج آلمانی و به میزان ۸۰ درصد اوضاع اقتصادی در این کشور را به صورت منفی ارزیابی می کنند که ۴۷ درصد آنها اوضاع اقتصادی آلمان را «با کیفیت کمتر» و ۳۳ درصد «بد» اعلام کردند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که اوضاع آلمان موجب نگرانی ۸۵ درصد از شهروندان این کشور است که این نگرانی نسبت به نظرسنجی مشابه در سال ۲۰۲۰ میلادی ۳۴ درصد بیشتر شده است.
این در حالی است که اغلب شرکت کنندگان در این نظرسنجی به میزان ۵۳ درصد اعتقاد دارند که اوضاع اقتصادی آلمان طی یک سال آینده نسبت به حال حاضر بدتر خواهد شد. همچنین ۳۲ درصد معتقدند که اوضاع اقتصادی پایدار خواهد بود و تنها ۱۲ درصد اعتقاد دارند که وضعیت اقتصادی طی یک سال آینده بهبود خواهد پیدا کرد.
در این نظرسنجی که از تاریخ ۳ الی ۵ اکتبر ۲۰۲۲ میلادی به اجرا درآمده است ۱۳۰۷ نفر شرکت داشتند و میزان خطای آن بین ۲ الی ۳ درصد در نوسان است. امیدوارم از خبر اکثریت آلمانی ها از اوضاع اقتصادی این کشور ناراضی
هستند
راضی بوده باشید.

اکثریت آلمانی ها از اوضاع اقتصادی این کشور ناراضی
هستند  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۰۷ ۰۲:۳۹:۰۷