اولین مصاحبه زندانی دانمارکی آزاد شده از ایران

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اولین مصاحبه زندانی دانمارکی آزاد شده از ایران توماس کیمس درباره حضورش در زندان ایران گفت: در ایران با من مثل یک مهمان رفتار شد؛ آنها در مهمان‌نوازی کم نگذاشتند و هیچ شکنجه‌ای در کار نبود. امیدوارم از خبر اولین مصاحبه زندانی دانمارکی آزاد شده از ایران راضی بوده باشید.

اولین مصاحبه زندانی دانمارکی آزاد شده از ایران  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۰۶ ۰۲:۳۷:۴۷