اولین سند جنبش تعهد به خانواده را در سطح بین‌الملل تدوین
می‌کنیم

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اولین سند جنبش تعهد به خانواده را در سطح بین‌الملل تدوین
می‌کنیم
به گزارش سوالات شرعی و احکام، رئیس جمهور سال گذشته در سخنرانی خود در مجمع‌عمومی سازمان ملل ایده «جنبش تعهد به خانواده» را مورد تأکید قرار داد و بر همین اساس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با توجه به مأموریت خود پیگیری فرایند شکل‌گیری این جنبش را در دستور کار خود قرار داده و ساعاتی پیش نخستین نشست بررسی نقش نخبگان در گفتمان‌سازی این جنبش به میزبانی این مرکز و با مشارکت کارشناسان، اساتید دانشگاه‌های برجسته کشور و دست‌اندرکاران حوزه خانواده برگزار شد.
در این نشست که با حضور انسیه خزعلی، و جمعی از کارشناسان نهادهای پژوهشی و اندیشگاهی مرتبط با موضوع خانواده برگزار شد، حاضرین به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص بهبود فرایند گفتمان‌سازی از سوی نخبگان در موضوع جنبش تعهد به خانواده پرداخت.
خزعلی با اشاره به این‌که اولین توصیه‌های مربوط به حفظ خانواده از جانب خداوند است، گفت: اساس خانواده اولین و زیربنایی‌ترین اصل جامعه اصل و در واقع بنیه حفظ نسل جامعه محسوب می‌شود. برای ارتقای فرهنگ خانواده و تحکیم آن معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده و بسترهایی نیز در راستای کمک به بهبود شرایط خانواده‌های نوپا ایجاد شده است.
وی با بیان این‌که در غرب حرکتی برای کم‌رنگ کردن خانواده طبیعی شکل‌گرفته و ممکن است فاجعه به بار بیاورد، ادامه داد: ما برای‌آنکه بتوانیم جنبش تعهد به خانواده را به‌صورت جهانی مطرح کنیم نیاز به تدوین مصادیق قابل اجرا و اقدامات مربوط به آن در داخل کشور داریم. ما به دنبال آن هستیم که اولین سند مربوط به جنبش تعهد به خانواده را در سطح بین‌الملل مطرح کنیم و این سند به گونه‌ای باشد که از سوی همه ملت‌ها قابل‌پذیرش باشد. امیدوارم از خبر اولین سند جنبش تعهد به خانواده را در سطح بین‌الملل تدوین
می‌کنیم
راضی بوده باشید.

اولین سند جنبش تعهد به خانواده را در سطح بین‌الملل تدوین
می‌کنیم  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۷ ۰۲:۳۸:۳۰