اولین تصاویر از لحظه انفجار دوم تروریستی در کرمان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اولین تصاویر از لحظه انفجار دوم تروریستی در کرمان در نتیجه ۲ انفجار تروریستی در روز چهارشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۲ در کرمان ۹۰ نفر از هموطنان شهید و ۲۸۴ نفر نیز زخمی شدند که بیش از یکصد نفر آنان در بیمارستان‌ها بستری هستند. امیدوارم از خبر اولین تصاویر از لحظه انفجار دوم تروریستی در کرمان راضی بوده باشید.

اولین تصاویر از لحظه انفجار دوم تروریستی در کرمان  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۰۷ ۰۲:۴۴:۴۵