اهدای عضو جان چهار بیمار را نجات داد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اهدای عضو جان چهار بیمار را نجات داد به گزارش سوالات شرعی و احکام، در طول دو هفته اخیر با اهدای عضو دو بیمار مرگ مغزی اعضای این بیماران، نجات‌بخش چهار نفر بیمار در فهرست انتظار اهدای عضو شد.
بر اساس همین گزارش، عمل خیرخواهانه و حسنه اهدای عضو در مرکز امام رضا (ع) همچنان حیات‌بخش است، طی اقدامی انسان‌دوستانه با تصمیم ایثارگرانه و با رضایت خانواده مرحوم طاهر حسین‌جانی هشت‌ساله اهل میانه اعضای کبد و دو کلیه این مرحوم به سه بیمار در فهرست انتظار اهدا شد.
گفتنی است: اعضای اهدایی به بیمارستان شیراز منتقل و کبد به یک بیمار ۹ ساله و کلیه‌ها به دو نفر ۱۱ و ۱۲ ساله پیوند زده شد.
همچنین با رضایت خانواده مرحومه زری ناموری ۴۹ ساله اهل تبریز در مرکز امام رضا (ع) تبریز به بیمار منتظر در لیست عضو کبد که یک خانم ۵۸ ساله تبریزی بود پیوند زده شد. امیدوارم از خبر اهدای عضو جان چهار بیمار را نجات داد راضی بوده باشید.

اهدای عضو جان چهار بیمار را نجات داد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۷-۰۴ ۰۲:۴۴:۳۱