اهدای خون صد درصد داوطلبانه ایرانی‌ها شهرت جهانی
دارد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اهدای خون صد درصد داوطلبانه ایرانی‌ها شهرت جهانی
دارد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، ناصر کنعانی رئیس سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره نیز بوده است، با یادآوری تجارب خود، گفت: شاهد بوده‌ام سازمان جهانی بهداشت که دفتر مدیترانه شرقی آن در قاهره مستقر بود، بهترین همکاری را با ایران داشتند و خیلی به حضور مقامات وزارت بهداشت ما در محافل علمی و بین المللی که برگزار می‌شد، اهمیت می‌دادند و در نشست‌هایی که داشتند از پیشرفت‌های خدمات بهداشت و درمان کشور ما و مدل‌های آن به عنوان نمونه‌های موفق یاد می‌کردند.
وی، اهدای خون صد درصد داوطلبانه در ایران را نشانه بخشندگی مردم در موضوعات انسانی دانست و افزود: این ویژگی مردم ما شهرت جهانی دارد و با شهروندان خارجی که برخورد دارم از مهمان نوازی ایرانی‌ها نیز به نیکی یاد می‌کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه، موفقیت سازمان انتقال خون در جذب اهدا کنندگان را شایان توجه دانست و گفت: جامعه پزشکی و پرستاری ما در امر ارائه خدمات انسان دوستانه به بیماران و مراجعان، سرآمد هستند و جمهوری اسلامی ایران، در امر خدمات پزشکی در عرصه بین الملل نیز جزو کشورهای شاخص و اثرگذار و موفق به شمار می‌رود.
کنعانی در مورد شاخص‌های سرآمد و حضور مؤثر ایران در اشاعه علم و فرهنگ اهدای خون و انتقال خون در کشورهای منطقه و نقش آن در دیپلماسی سلامت، افزود: خدمات بهداشت و درمان خصوصاً موفقیت‌های علمی و بین المللی سازمان انتقال خون، جایگاه و تراز ایران را در عرصه بین المللی ارتقا می بخشد. تجارب ما نیز به عنوان یک کشور موفق در اختیار کشورهای دنیا قرار می‌گیرد. اینها از شاخص‌های موفق کشور ما در خدمات بهداشت و درمان است و یکی از شاخص‌های مهم رضایتمندی مردم است.
سخنگوی وزارت امور خارجه حضور متخصصان بهداشت و درمان و جامعه پزشکی در نشست‌های بین المللی را محل توجه و اثر گذار دانست و گفت: مقالات علمی و گزارش‌هایی که متخصصان ایران در این محافل مطرح می‌کنند در توسعه علم در جامعه بشری مؤثر است و ما در بحث بهداشت و درمان در حوزه ملی، منطقه‌ای و جهانی اثر گذار بوده و نقش خوبی داشته‌ایم. امیدوارم از خبر اهدای خون صد درصد داوطلبانه ایرانی‌ها شهرت جهانی
دارد
راضی بوده باشید.

اهدای خون صد درصد داوطلبانه ایرانی‌ها شهرت جهانی
دارد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۳۰ ۰۲:۳۷:۱۴