انجام ۴۸ پرواز نوروزی در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی(ره)
کرمانشاه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر انجام ۴۸ پرواز نوروزی در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی(ره)
کرمانشاه
مجتبی بیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار سایت احکام اظهار کرد: بهسازی باند و عوامل پروازی در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره) کرمانشاه در حال انجام است.
وی افزود: با وجود انجام عملیات بهسازی از ابتدای طرح نوروزی از ۲۴ اسفند ۴۸ پرواز در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره) انجم گرفته است.
مدیرکل فرودگاه کرمانشاه تصریح کرد: در این پروازها بیش از ۴ هزار و ۷۵۴ مسافر نوروزی از طریق خطوط هوایی جابه‌جا شده‌اند.
وی ادامه داد: پروازها در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره) تا پایان تعطیلات نوروزی بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته ادامه خواهد داشت. امیدوارم از خبر انجام ۴۸ پرواز نوروزی در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی(ره)
کرمانشاه
راضی بوده باشید.

انجام ۴۸ پرواز نوروزی در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی(ره)
کرمانشاه  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۳-۲۴ ۰۲:۴۲:۴۶