انجام بیش از۲۱۰۰ماموریت غیرترافیکی اورژانس کرمانشاه درایام
اربعین

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر انجام بیش از۲۱۰۰ماموریت غیرترافیکی اورژانس کرمانشاه درایام
اربعین
قباد محمدی در گفتگو با خبرنگار سایت احکام اظهار کرد: در ایام اربعین سال جاری بیش ۲ هزار و ۱۸۹ مأموریت غیرترافیکی توسط اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ارائه شده است.
وی افزود: از این تعداد هزار و ۲۱۴ مأموریت مربوط به گرمازدگی بوده است که توسط اورژانس ارائه خدمات شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: ۴۷۹ مورد از مأموریت‌ها نیز مربوط به ناراحتی‌های تنفسی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: از مأموریت‌های باقی مانده ۲۷۰ مورد مربوط به ناراحتی‌های قلبی و ۲۰۸ مورد نیز مربوط به مسمومیت بوده است. امیدوارم از خبر انجام بیش از۲۱۰۰ماموریت غیرترافیکی اورژانس کرمانشاه درایام
اربعین
راضی بوده باشید.

انجام بیش از۲۱۰۰ماموریت غیرترافیکی اورژانس کرمانشاه درایام
اربعین  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۲۳ ۰۲:۳۸:۵۵