انتقاد نشریه ایرلندی در صرف مالیات شهروندان در اراضی
اشغالی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر انتقاد نشریه ایرلندی در صرف مالیات شهروندان در اراضی
اشغالی
به گزارش سوالات شرعی و احکام، روزنامه ایرلندی ژورنال در گزارشی روز پنجشنبه فاش کرد که دولت ایرلند ۴.۲ میلیون یورو از درآمدهای مالیاتی خود از جیب مالیات دهندگان ایرلندی را در شرکت‌های پیمانکار در توسعه و ساخت و ساز شهرک‌های غیرقانونی در فلسطین اشغالی سرمایه گذاری کرده است.
این گزارش با اشاره به رایزنی‌های وزیر دارایی دولت ایرلند در ارایه طرح پیشنهادی خود به مقامات دولتی در توقف تخصیص درآمدهای مالیاتی شهروندان ایرلندی در توسعه شهرک سازی‌های غیرقانونی در اراضی اشغالی نوشت: حزب ملی‌گرای «شین فن» امروز (جمعه) در پارلمان ایرلند طرح توقف قانون مصوب ۲۰۲۳ در سرمایه گذاری از محل درآمدهای مالیاتی شهروندان ایرلندی در اراضی اشغالی اختصاص دارد را بررسی می‌کند.
بر پایه این گزارش، پیش‌نویس طرح جدید خواستار واگذاری سهام دولتی و توقف صندوق سرمایه‌گذاری دولت در ساخت و ساز در اراضی اشغالی شده است.
نشریه ایرلندی ژورنال در گزارش خود با ابراز شگفتی از بی‌توجهی دولت در چرایی تخصیص درآمدهای مالیاتی شهروندان ایرلندی در سرمایه گذاری در فلسطین اشغالی نسبت به این طرح واکنش نشان داد و خواستار بررسی این موضوع شد. امیدوارم از خبر انتقاد نشریه ایرلندی در صرف مالیات شهروندان در اراضی
اشغالی
راضی بوده باشید.

انتقاد نشریه ایرلندی در صرف مالیات شهروندان در اراضی
اشغالی  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۲۵ ۰۲:۴۱:۳۲