انتقاد سردار حاجی‌زاده از سکوت خواص در اغتشاشات اخیر

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر انتقاد سردار حاجی‌زاده از سکوت خواص در اغتشاشات اخیر سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در دانشگاه شهید رجایی گفت: بزرگان و خواص ما باید در خصوص دشمن‌شناسی و در راستای جهاد تبیین توضیح بدهند توجیه بکنند. امیدوارم از خبر انتقاد سردار حاجی‌زاده از سکوت خواص در اغتشاشات اخیر راضی بوده باشید.

انتقاد سردار حاجی‌زاده از سکوت خواص در اغتشاشات اخیر  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹ ۰۲:۳۹:۰۸