امیر اکبری

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر امیر اکبری استان: تهران
حوزه انتخابیه: تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
شعار: رفاه اشتغال زایی و توسعه اقتصادی

پویش بزرگ انتخاباتی سوالات شرعی و احکام با عنوان «با سایت احکام انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
امیر اکبری یکی از داوطلبین نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است، که در زیر رزومه کوتاهی از وی و پاسخ‌هایش به سوالات سایت احکام در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:
رزومه:
– کارشناس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر استان تهران
-کارشناس ارشد حسابداری،
-عضو کانون مداحان و شاعران آئینی تهران

سو الات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
عدم شفافیت آرا
*مجلس برای تقوی ت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟
برنامه محور بودن و فضای باز اقتصادی‌
*نمایندگان چرا ن باید ا سیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟
نظارت بر نمایندگان‌
*همکاری و همر اهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟
مردمی شدن اقتصاد
*مسؤولی ت پذیری در قبا ل مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟
عدم مشارکت‌
*مردمی ب ودن یک ی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟
این یک امر ذاتی است تجمل گرایی متأسفانه در برخی ریشه دارد
* طبق قانون اساس ی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟
نگاه کلان در کمیسیون و تقویت نظارت

سو الات استانی:

*استان تهر ان با کمبود سرانه‌های آموزشی، ورزشی، فضای سبز و… در اکثر مناطق خود به ویژه پردیس مواجه است، برای حل این معضل چه تدابیر عاجلی باید اندیشید؟
جلوگیری از انبوه سازی و سیاستهای مشوقی دور شدن از پایتخت‌
*آلودگی ه وا و فرسودگی حمل و نقل عمومی یکی از رایج‌ترین معضلات استان تهران است، برای حل این دو مساله چه برنامه‌ای دارید؟
تخصیص اعتبار و مشارکت بخش خصوصی
*حاشیه نشی نی و مهاجرت پذیری بالای تهران یکی از مسائلی است، که این استان و به خصوص شهر تهران را همواره با خود درگیر کرده است، این دو معضل چگونه مدیریت می‌شوند؟
ایجاد شغل و بیمه‌های تشویقی اجتماعی و معافیت مالیاتی در دیگر استان‌ها امیدوارم از خبر امیر اکبری راضی بوده باشید.

امیر اکبری  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۲۸ ۰۲:۴۳:۵۷