«امیرعلی» همچنان در صدر نام‌های مورد علاقه یزدی‌ها قرار
دارد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر «امیرعلی» همچنان در صدر نام‌های مورد علاقه یزدی‌ها قرار
دارد
محمدعلی مکرمی در گفتگو با خبرنگار سایت احکام اظهار کرد: در سال جاری نام‌های امیرعلی و علی در استان یزد به ترتیب ۲۰۹ و ۱۹۷ بار انتخاب شده و در کشور نیز ۹ هزار و ۹۶۲ نوزاد به نام امیرعلی و ۹ هزار و ۵۱۸ غنچه نوشکفته به اسم مبارک علی نامگذاری شده‌اند.
وی افزود: اسم امیر و ترکیبات آن یک‌هزار و ۵۰ بار، علی و ترکیبات آن ۹۱۵ مرتبه، مرتضی، امیرمرتضی و مرتضی‌علی ۱۶ بار، حیدر، امیرحیدر، حیدرعلی و محمدحیدر نیز ۳۱ بار انتخاب شده است. امیدوارم از خبر «امیرعلی» همچنان در صدر نام‌های مورد علاقه یزدی‌ها قرار
دارد
راضی بوده باشید.

«امیرعلی» همچنان در صدر نام‌های مورد علاقه یزدی‌ها قرار
دارد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۲۶ ۰۳:۰۱:۳۸