امتیازات طبیعی به پرسپولیس و سپاهان برگشت/ایراد تنظیم
قراردادها!

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر امتیازات طبیعی به پرسپولیس و سپاهان برگشت/ایراد تنظیم
قراردادها!
به گزارش سوالات شرعی و احکام، علیرضا صالحی رییس کمیته استیناف درباره حکم این کمیته پیرامون دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان عنوان کرد: حکم صادره پیرامون عدم رعایت دستورالعمل ناظر بر نحوه تنظیم قراردادهاست. در این دستورالعمل که ۳۰ بند دارد، باشگاه‌ها مکلف هستند در قراردادی که تنظیم می‌کنند مواردی را مورد رعایت قرار دهند.
وی ادامه داد: به صورت مثال، گفته می‌شود که باشگاه سپاهان، نباید در قراردادش می‌نوشت که پرداخت دستمزد کارگزار به عهده باشگاه است، بلکه می‌بایست بر عهده بازیکن باشد، یا اینکه باشگاه نباید در قرارداد ارقام را به ارز تبدیل کند و یا اینکه باشگاه نباید مالیات مربی یا بازیکن را بدهد.
رییس کمیته استیناف خاطرنشان کرد: عدم رعایت این موارد از سوی سپاهان و پرسپولیس با گزارش کارگروه به کمیته انضباطی همراه شد. این دستورالعمل ناظر بر قراردادها جدا از دستور العمل سقف بودجه باشگاه هاست. پس آنچه رسیدگی شد؛ درباره اصول تنظیم قراردادها بود.
وی ادامه داد: قابل ذکر است در این دستور العمل هیچ ضمانت اجرایی از باب اعمال تنبیهات یا ذکر تنبیهات وجود ندارد و موضوع به صورت کلی به ارکان قضایی ارجاع داده می‌شود. کمیته انضباطی بررسی می‌کند و طبق نظر قضایی خودش ۴ امتیاز از سپاهان و ۱ امتیاز از پرسپولیس کسر می‌کند.بعد از آن گفته می‌شود که قراردادها اصلاح و جریمه صورت گیرد.
رییس کمیته استیناف فدراسیون خاطرنشان کرد: ما یک قاعده و اصل در فوتبال داریم که برای حفظ یکپارچگی در مسابقات می‌گوید امتیازات در زمین مسابقه تعیین می‌شود.به عقیده اعضای کمیته استیناف، اینکه صرف عدم رعایت برخی اصول در تنظیم قرارداد با کسر امتیاز روبرو شود تناسبی با تخلف ندارد. ضمن اینکه بدعتی ایجاد می‌کند که برخی دنبال این باشند که همه قراردادهای بازیکنان لیگ برتر را رصد کنند و بگویند هر جایی تخلفی بوده باشد باید کسر امتیاز شود.
وی ادامه داد: یک نکته دیگر را باید مورد توجه قرار دهیم که باشگاههای معترض از جمله پرسپولیس و استقلال که هجمه شدیدی را علیه کمیته استیناف و فدراسیون وارد کردند به یاد داشته باشند که امتیازی به باشگاه سپاهان داده نشده است بلکه امتیازات کسر شده از طرف آنها کسر شده بود یعنی آنها تلاش کردند و امتیازاتی را به دست آوردند اما در پی صدور این حکم، امتیازاتی از آنها کسر شده بود.حالا با این روند، امتیازات خودشان به آنها برگشته است. اگر این تخلف صورت نگرفته بود، این فاصله امتیازی کماکان وجود داشت.پس این باشگاه‌ها نباید با فشار به رکن قضایی و ایجاد هجمه به دنبال محق دانستن خودشان بروند.
صالحی خاطرنشان کرد: کمیته استیناف همواره بر محور قانونمداری گام برداشته و اگر جز این بود مدیرعامل محترم فعلی استقلال با حکم برائت از سوی این کمیته روبرو نمی‌شد و سرپرست محترم تیم پرسپولیس هم به همین شکل. در واقع کمیته استیناف در حکم اخیر، به لحاظ رعایت مر قانون مورد هجمه قرار گرفت که این موضوع ناروا، ناپسند و خیر اخلاقی است. امیدوارم از خبر امتیازات طبیعی به پرسپولیس و سپاهان برگشت/ایراد تنظیم
قراردادها!
راضی بوده باشید.

امتیازات طبیعی به پرسپولیس و سپاهان برگشت/ایراد تنظیم
قراردادها!  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۲۷ ۰۲:۳۹:۱۱