الهام حسینی رکورد یک ضرب ایران را شکست/ عنوان پنجمی در
جهان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر الهام حسینی رکورد یک ضرب ایران را شکست/ عنوان پنجمی در
جهان
به گزارش خبرنگار سایت احکام، مسابقات جهانی وزنه برداری که به میزبانی کلمبیا در جریان است، شامگاه امروز چهارشنبه با رقابت وزنه برداران در دسته ۸۱ کیلوگرم گروه B پیگیری شد و الهام حسینی به روی تخته رفت.
حسینی در حرکت اول یک ضرب وزنه ۹۸ کیلوگرم را مهار کرد اما در حرکت دوم نتوانست وزنه ۱۰۲ کیلوگرم را مهار کند. او برای حرکت سوم ۱۰۴ کیلوگرم را انتخاب کرد و سه چراغ سفید از داوران دریافت کرد.
الهام حسینی با مهار وزنه ۱۰۴ کیلوگرم در یکضرب، ۲ کیلوگرم رکورد یکضرب ایران در دسته ۸۱ را شکست‌. رکورد قبلی با ۱۰۲ کیلوگرم دست خودش بود.
در حرکت دوم حسینی وزنه ۱۲۱ را مهار نکرد و سه چراغ قرمز گرفت. او در حرکت دوم وزنه ۱۲۲ کیلوگرم را مهار کرد اما در حرکت سوم نتوانست وزنه ۱۲۷ کیلوگرم را انداخت تا در مجموع به عنوان پنجمی این دسته برسد. امیدوارم از خبر الهام حسینی رکورد یک ضرب ایران را شکست/ عنوان پنجمی در
جهان
راضی بوده باشید.

الهام حسینی رکورد یک ضرب ایران را شکست/ عنوان پنجمی در
جهان  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۱۵ ۰۲:۳۸:۴۷