الزام ثبت اطلاعات دریافت کنندگان انواع شیرخشک از ۲۰
مهرماه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر الزام ثبت اطلاعات دریافت کنندگان انواع شیرخشک از ۲۰
مهرماه
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، بهروز حیدری اظهار داشت: از تاریخ ۲۰ سایت احکامماه ارائه کدملی و تاریخ تولد فرزند شیرخوار به داروخانه برای دریافت شیرخشک الزامی است.
وی افزود: با توجه به فراهم شدن زیرساخت استعلام شناسه رهگیری، ثبت اطلاعات دریافت کنندگان انواع شیرخشک و غذاهای ویژه (تولیدی وارداتی ) و رعایت عدالت در ارائه خدمات، تمامی شرکت های تامین کننده، توزیع کننده و داروخانه ها از تاریخ ذکر شده، ملزم به ثبت اطلاعات دریافت کنندگان انواع شیر خشک هستند.
حیدری بیان کرد: پیش از این، ثبت مشخصات دریافت کنندگان شیرخشک های رژیمی انجام می شده و از تاریخ ۲۰ سایت احکام این امر مشمول انواع شیرخشک معمولی و رژیمی است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با پیگیری های انجام شده و با توجه به کمبود انواع برندهای شیرخشک در سطح استان، توزیع سهمیه اختصاصی شیرخشک در برندهای مختلف از ابتدای هفته جاری در داروخانه های سطح استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: تمامی برندهای شیرخشک در چرخه توزیع فعلی موجود است و در خصوص برند گیگوز (۲و ۳) می توان سایر برندهای موجود را جایگزین کرد. امیدوارم از خبر الزام ثبت اطلاعات دریافت کنندگان انواع شیرخشک از ۲۰
مهرماه
راضی بوده باشید.

الزام ثبت اطلاعات دریافت کنندگان انواع شیرخشک از ۲۰
مهرماه  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۰۵ ۰۲:۳۹:۴۷