التیماتوم رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران برای انجام تعهدات
کیفی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر التیماتوم رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران برای انجام تعهدات
کیفی
به گزارش خبرنگار سایت احکام، در پی عدم پایبندی شرکت مخابرات به تعهدات خود برای افزایش کیفیت شبکه و عدم رعایت مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با توجه به انقضای پروانه این اپراتور در پایان تیرماه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نامه‌ای به مخابرات هشدار داده است که در صورت عدم انجام تعهدات این شرکت برای افزایش کیفیت شبکه ثابت کشور و حل مشکل شبکه تجمیع این شرکت در داخل شهرها، پروانه این اپراتور تمدید نخواهد شد.
بر اساس پروانه شرکت مخابرات ایران، در صورت عدم تمدید پروانه این شرکت، شبکه موجود متعلق به این شرکت بر اساس قیمت کارشناسی به شرکت‌های صاحب صلاحیت جایگزین واگذار خواهد شد. امیدوارم از خبر التیماتوم رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران برای انجام تعهدات
کیفی
راضی بوده باشید.

التیماتوم رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران برای انجام تعهدات
کیفی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۰۵ ۰۲:۴۵:۵۸