اقدام نمادین پارلمان آلمان علیه روسیه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اقدام نمادین پارلمان آلمان علیه روسیه به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از آناتولی، پارلمان آلمان در اقدامی نمادین علیه روسیه، قحطی اوکراینی‌ها در دوران شوروی را «نسل‌کشی» نامید. این قطعنامه، اتحاد جماهیر شوروی سابق را به کشتار عمدی میلیون‌ها اوکراینی بین سال‌های ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ متهم می‌کند.
این قطعنامه غیرالزام آور است، اما از نظر نمادین مهم و به عنوان اقدامی علیه کشور روسیه که جایگزین اتحادیه جماهیر شوروی شدف به شمار می‌رود، زیرا قانونگذاران ائتلاف چپ لیبرال صدراعظم اولاف شولز و همچنین نمایندگان اپوزیسیون اصلی دموکرات مسیحی هم به آن رأی مثبت دادند.
در عین حال، حزب چپ سوسیالیست و حزب راست پوپولیستی آلترناتیو برای آلمان به این قطعنامه رأی ممتنع دادند.
این قطعنامه اتحاد جماهیر شوروی تحت رهبری جوزف استالین را به کشتارهای دسته جمعی هدفمند در اوکراین بین سال‌های ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ متهم می‌کند.
قطعنامه یاد شده همچنین ادعا می‌کند که قحطی در این سال‌ها نتیجه کاهش سطح محصولات نبود، بلکه نتیجه سیاست‌های عمدی رهبری سیاسی اتحاد جماهیر شوروی بوده است و از منظر امروزی، این وضعیت تاریخی به عنوان یک طبقه بندی تاریخی-سیاسی و تحت عنوان نسل کشی به شمار می‌رود.
تراژدی هولودومور یکی از دردناک‌ترین رویدادهای تاریخ اوکراین محسوب می‌شود. به گفته مؤسسه حافظه ملی اوکراین، حداقل ۳.۹ میلیون نفر بین سال‌های ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۳ در نتیجه سیاست‌های استالین از گرسنگی مردند.
اتحاد جماهیر شوروی بین سال‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۴۰ به منظور ادغام زمین‌های انفرادی و نیروی کار در مزارع تحت کنترل جمعی و تحت کنترل دولت، بخش کشاورزی خصوصی را جمع‌آوری کرد. امیدوارم از خبر اقدام نمادین پارلمان آلمان علیه روسیه راضی بوده باشید.

اقدام نمادین پارلمان آلمان علیه روسیه  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۰۱ ۰۲:۳۹:۵۹