افطاری ساده میدان فلسطین با یاد مردم غزه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر افطاری ساده میدان فلسطین با یاد مردم غزه یکی از خادمین در افطاری ساده میدان فلسطین در گفتگو با سایت احکام گفت: به یاد مردم مظلوم غزه در میدان فلسطین کار می‌کنیم؛ ان شالله به زودی در قدس افطاری بدهیم. امیدوارم از خبر افطاری ساده میدان فلسطین با یاد مردم غزه راضی بوده باشید.

افطاری ساده میدان فلسطین با یاد مردم غزه  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۰۴ ۰۲:۳۹:۴۸