افشای اطلاعات تازه از ارتش رژیم صهیونیستی در عملیات طوفان
الاقصی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر افشای اطلاعات تازه از ارتش رژیم صهیونیستی در عملیات طوفان
الاقصی
وزیر امورخارجه کشورمان گفت:اطلاعات لپ‌تاپ‌هایی که در عملیات طوفان الاقصی به دست مقاومت رسیده نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی دنبال انتقال ساکنان غزه به مصر و ساکنان کرانه باختری به اردن است. امیدوارم از خبر افشای اطلاعات تازه از ارتش رژیم صهیونیستی در عملیات طوفان
الاقصی
راضی بوده باشید.

افشای اطلاعات تازه از ارتش رژیم صهیونیستی در عملیات طوفان
الاقصی  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۰۴ ۰۲:۳۹:۱۶