افشاگری عجیب درباره مافیای دستمزد کارگران

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر افشاگری عجیب درباره مافیای دستمزد کارگران خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: یک مجموعه مافیایی در پوشش موسسه خیریه اقدام به دخالت و نفوذ در جلسات تعیین دستمزد کارگران می‌کند! امیدوارم از خبر افشاگری عجیب درباره مافیای دستمزد کارگران راضی بوده باشید.

افشاگری عجیب درباره مافیای دستمزد کارگران  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۲۹ ۰۲:۳۷:۱۶