افزایش تخلیه بار در بنادر

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر افزایش تخلیه بار در بنادر به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۱۸۹ تن بود و در این بین شکر رشد ۲۷ درصدی و برنج رشد ۴ درصدی داشته است.میزان تخلیه گندم طی ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۳ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۳۶۲ تن بود که نسبت به تخلیه ۳ میلیون ۸۷۰ هزار و ۶۲۱ تنی در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، وضعیت مشابهی را تجربه کرد.میزان تخلیه جو تا ابتدای آذر سال جاری نیز معادل ۱ میلیون ۴۷۱ هزار و ۲۳۱ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته، ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۶۷۶ تن بوده است.میزان تخلیه ذرت تا پایان آبان سال جاری معادل ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۵۳۲ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته ۵ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۹۵۷ بوده که حاکی از رشد ۱ درصدی است.میزان تخلیه سویا طی ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۲ میلیون ۴۰۷ هزار و ۶۹ تن و تخلیه سویا در مدت مشابه سال گذشته معادل ۳ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۳۷۴ تن بوده است.میزان تخلیه برنج نیز تا ابتدای آذر سال جاری معادل ۱۷۰ هزار و ۶۱۰ تن بود و تخلیه برنج در مدت مشابه سال گذشته برابر ۱۶۴ هزار و ۵۰۳ تن بوده است که رشد ۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.میزان تخلیه شکر در بنادر کشور تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ به ۱ میلیون و ۸۵ هزار و ۶۵۳ تن رسیده و این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۸۵۳ هزار و ۴۴۶ تن شکر تخلیه شده بود که حاکی از رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت سال گذشته است.همچنین میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی هشت ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۸۶۳ هزار و ۷۳۲ تن بوده و در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۱ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۵۷۴ تن روغن تخلیه شده بود. امیدوارم از خبر افزایش تخلیه بار در بنادر راضی بوده باشید.

افزایش تخلیه بار در بنادر  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۰۲ ۰۲:۳۷:۰۵