افتتاح ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه برقرسانی در استان
بوشهر

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر افتتاح ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه برقرسانی در استان
بوشهر
غلامرضا حشمتی در گفت‌وگو با خبرنگار سایت احکام از افتتاح ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه برق‌رسانی در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: ۱۲۸ میلیارد تومان پروژه نیز در این ایام آغاز می‌شود. امیدوارم از خبر افتتاح ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه برقرسانی در استان
بوشهر
راضی بوده باشید.

افتتاح ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه برقرسانی در استان
بوشهر  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۲۶ ۰۲:۳۷:۵۹