افتتاح فاز توسعه یک گروه صنعتی در شهرک صنعتی
بهارستان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر افتتاح فاز توسعه یک گروه صنعتی در شهرک صنعتی
بهارستان
کرج- طی افتتاحیه فاز توسعه یک گروه صنعتی که با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری و استاندار البرز انجام شد، ۳۹۵ میلیارد تومان اعتبار صرف و برای ۴۵۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.
تصویربردار: صدیقه صباغیان

کد خبر ۶۱۰۸۷۰۷ امیدوارم از خبر افتتاح فاز توسعه یک گروه صنعتی در شهرک صنعتی
بهارستان
راضی بوده باشید.

افتتاح فاز توسعه یک گروه صنعتی در شهرک صنعتی
بهارستان  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۷ ۰۲:۴۴:۲۳