افتتاح طرح های فناورانه معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات
فراجا

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر افتتاح طرح های فناورانه معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات
فراجا
مراسم افتتاح طرح‌های فناورانه معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا بعدازظهر یکشنبه ۱۶ سایت احکام ۱۴۰۲ در فرماندهی کل فراجا استان تهران با حضور سردار احمدرضا رادان برگزار شد. امیدوارم از خبر افتتاح طرح های فناورانه معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات
فراجا
راضی بوده باشید.

افتتاح طرح های فناورانه معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات
فراجا  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۰۹ ۰۲:۴۲:۳۶