اعلام شاخص های موثر در کاهش فرزندآوری و موالید

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اعلام شاخص های موثر در کاهش فرزندآوری و موالید به گزارش سوالات شرعی و احکام، محمدرضا سهرابی، در نشست مدیران بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: شهرنشینی، تسهیل ادامه تحصیل بانوان و تأخیر در ازدواج از جمله شاخص‌های کاهش جمعیت است.
وی، ضمن تشریح نقش این شاخص‌ها در کاهش دوره فرزندآوری و کاهش موالید، خاطرنشان کرد: هدف برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه مدت رصد مداوم شاخص‌های مذکور است تا بر اساس شرایط بتوان برنامه‌های مناسب و مداخلات مؤثر در این راستا طراحی و انجام داد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: برای دستیابی به اهداف جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در برنامه‌ها ضمن اجرای قوانین باید به موضوع فرهنگ‌سازی نیز بیشتر توجه شود. امیدوارم از خبر اعلام شاخص های موثر در کاهش فرزندآوری و موالید راضی بوده باشید.

اعلام شاخص های موثر در کاهش فرزندآوری و موالید  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۱۱ ۰۲:۳۹:۱۶