اعزام ۱۰۰ اتوبوس به مرز منذریه جهت تقویت ناوگان حمل و
نقل

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اعزام ۱۰۰ اتوبوس به مرز منذریه جهت تقویت ناوگان حمل و
نقل
به گزارش سوالات شرعی و احکام، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس به مرز منذریه برای خدمت رسانی به زوار در مسیر منذریه تا حسینیه بغداد و تقویت ناوگان حمل و نقل در خاک عراق اعزام شد. امیدوارم از خبر اعزام ۱۰۰ اتوبوس به مرز منذریه جهت تقویت ناوگان حمل و
نقل
راضی بوده باشید.

اعزام ۱۰۰ اتوبوس به مرز منذریه جهت تقویت ناوگان حمل و
نقل  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۲۸ ۰۲:۳۹:۲۶