اعزام تیم فیتنس چلنج استان قم به مسابقات قهرمانی
کشور

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اعزام تیم فیتنس چلنج استان قم به مسابقات قهرمانی
کشور
مجید تلخابی در گفتگو با خبرنگار سایت احکام، با اشاره به دغدغه هیئت استان در راستای توسعه ورزش در شأن بانوان اظهار کرد: هیئت پرورش اندام استان قم علی رغم آنکه حمایت‌های لازمه از آن صورت نگرفته است دومین اعزام ورزشکاران خود را جهت تحقق تقویم سالیانه رقم زد.
تلخابی ادامه داد: اعزام تیم بانوان قم در راستای رشد و توسعه ورزش‌های همسو با شرایط فرهنگی، اجتماعی و مذهبی استان بوده و امیدواریم با تلاش‌های ورزشکاران استان، در این ورزش بتوانیم جذب ورزشکاران را نیز داشته باشیم.
خانم طیبه خوشلحجه سرپرست تیم قم و داور دعوت شده به مسابقات می‌باشد و خانم‌ها زینب رضایی به عنوان مربی تیم، مرضیه ویلانی، مریم قربانی، فاطمه رنجبر، فرشته سادات طباطبایی، مرضیه اسلامی و لیلا عیسی خانی تیم قم را تشکیل خواهند داد. امیدوارم از خبر اعزام تیم فیتنس چلنج استان قم به مسابقات قهرمانی
کشور
راضی بوده باشید.

اعزام تیم فیتنس چلنج استان قم به مسابقات قهرمانی
کشور  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۱۹ ۰۲:۳۹:۰۰