اعتراف عجیب افسر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به قدرت
ایران

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اعتراف عجیب افسر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به قدرت
ایران
یورام شواتزر افسر اطلاعاتی بازنشسته اسرائیلی با حضور در رسانه های رژیم صهیونیستی گفت:جسارت ایرانی‌ها بیش از پیش شده و تعداد حملات آن‌ها در ماه های گذشته علیه ما افزایش پیدا کرده است. امیدوارم از خبر اعتراف عجیب افسر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به قدرت
ایران
راضی بوده باشید.

اعتراف عجیب افسر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به قدرت
ایران  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۲۲ ۰۲:۳۸:۳۸