اعتراف رسانه‌های معاند به شکست تجمعات ضدایرانی در
نیویورک

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اعتراف رسانه‌های معاند به شکست تجمعات ضدایرانی در
نیویورک
شکست و اختلافات عمیق اپوزیسیون با یکدیگر در نیویورک کار را به جایی رسانده که صدای کارشناسان شبکه‌های معاند فارسی زبان را هم اینبار درآورد. امیدوارم از خبر اعتراف رسانه‌های معاند به شکست تجمعات ضدایرانی در
نیویورک
راضی بوده باشید.

اعتراف رسانه‌های معاند به شکست تجمعات ضدایرانی در
نیویورک  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۲۳ ۰۲:۳۷:۳۵