اعتراض دانشجویان دانشگاه کلمبیا به جنگ در غزه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اعتراض دانشجویان دانشگاه کلمبیا به جنگ در غزه دانشجویان با تحصن و برپایی کمپ اعتراضی در محوطه دانشگاه کلمبیا نیویورک، خواستار قطع رابطه دانشگاه با نهادها و افراد مرتبط با اسرائیل هستند امیدوارم از خبر اعتراض دانشجویان دانشگاه کلمبیا به جنگ در غزه راضی بوده باشید.

اعتراض دانشجویان دانشگاه کلمبیا به جنگ در غزه  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۳۰ ۰۲:۴۰:۳۴