اطلاع‌رسانی فعالیت‌های حوزه صمت در استان بوشهر تقویت
می‌شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اطلاع‌رسانی فعالیت‌های حوزه صمت در استان بوشهر تقویت
می‌شود
به گزارش خبرنگار سایت احکام، مهدی صفوی دوشنبه شب در آئین تجلیل از روابط عمومی ادارات شهرستانی اظهار داشت: روابط عمومی‌ها باید با توجه به اهداف و سیاست‌های مهم سازمانی از طریق اطلاع رسانی مستمر در قالب محتوای گوناگون افکار عمومی را اقناع کنند.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به نقش مهم روابط عموم در دستگاه اجرایی تاکید کرد: اقدامات و فعالیت‌های متعددی در حوزه ادارات صمت شهرستان‌ها انجام می‌شود که بایستی با کمک مسئولین روابط عمومی به صورت کمی و کیفی و به نحو احسن به مردم اطلاع رسانی و منعکس شود.
وی عنوان کرد: روابط عمومی در شهرستان‌های تابعه باید به صورت فعال و بروز در کنار رئیس اداره مربوطه تلاش و کوشش مضاعف کند و با حس کنکاش گری نسبت به دریافت انتظارات و خواسته‌های ذی نفعان حوزه صمت همیشه پاسخگو باشد.

مدیر کل صمت استان با اشاره به اینکه وظایف و ارائه خدمات در حوزه صنعت، معدن و تجارت در جامعه بسیار مهم و حائز اهمیت است افزود: کمک برای تقویت امکانات و تجهیزات مورد نیاز روابط عمومی‌ها در ادارات صمت شهرستان‌ها به منظور اهمیت عملکرد فعالیت آنان با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی در اولویت برنامه‌های اداره کل صمت استان طی سال جاری خواهد بود.
تلاش برای تقویت روابط عمومی ادارات صمت
مدیر روابط عمومی اداره کل صمت استان بوشهر در این نشست گفت: با توجه به کمبود نیروی انسانی در ادارات صمت شهرستان‌های تابعه، اکثر مسئولین روابط عمومی چند وظایفی در انجام امورات مربوطه هستند که این امردر برخی مواقع باعث کاهش عملکرد اطلاع رسانی خواهد شد.
محمد مهدی مبارکی افزود: پیگیری و تلاش لازم در جهت تقویت نیروی انسانی و توسعه ابزارهای مورد نیاز روابط عمومی‌ها در شهرستان‌ها از طریق اداره کل صمت استان به صورت مداوم انجام خواهد شد تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
مبارکی عنوان کرد:، مسئولین روابط عمومی صمت شهرستان‌های تابعه با وجود برخی مسائل و مشکلات موجود باید تلاش و کوشش بیشتر با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای نسبت به اطلاع رسانی مطلوب از اقدامات شاخص و مهم اداره مربوطه به مخاطبان و عموم مردم داشته باشند.
در پایان جلسه به پاس قدردانی از زحمات مسئولین روابط عمومی صمت در مرکز استان و شهرستان‌ها لوح تقدیر اهداء شد. امیدوارم از خبر اطلاع‌رسانی فعالیت‌های حوزه صمت در استان بوشهر تقویت
می‌شود
راضی بوده باشید.

اطلاع‌رسانی فعالیت‌های حوزه صمت در استان بوشهر تقویت
می‌شود  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۲۳ ۰۲:۵۱:۰۷