اصلاح طرح آبیاری قطره‌ای اراضی ۱۷۰ هکتاری آب‌پخش در دولت
سیزدهم

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اصلاح طرح آبیاری قطره‌ای اراضی ۱۷۰ هکتاری آب‌پخش در دولت
سیزدهم
به گزارش خبرنگار سایت احکام مصطفی سلیمی مفرد یکشنبه شب در نشست هماهنگی پروژه طرح پایلوت آبیاری قطره‌ای اراضی کشاورزی ۱۷۰ هکتاری اظهار داشت: در سال ۱۳۹۴ طرح پایلوت آبیاری قطره‌ای اراضی ۱۷۰ هکتاری آب‌پخش با هدف تغییر الگوی آبیاری اجرا شد که به رغم مزایای طرح مذکور، در حوزه اجرا این طرح دچار مشکلاتی شد و این موضوع نارضایتی بخشی از کشاورزان و باغداران آب‌پخش را در پی داشت.
سرپرست بخشداری آب‌پخش با اشاره به عزم دولت سیزدهم در خصوص اصلاح طرح پایلوت آبیاری قطره‌ای اراضی ۱۷۰ هکتاری آب‌پخش افزود: با پیگیری‌های استاندار بوشهر و فرماندار دشتستان و اهتمام ویژه مدیران جهاد استان در دولت سیزدهم به منظور اصلاح طرح مذکور، مقرر شد با توجه به وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور و کاهش شدید بارندگی در سالیان گذشته تغییر الگوی آبیاری در حوزه کشاورزی صورت گیرد و این طرح با همین هدف در سال ۱۴۰۳ با اعتبار لازم اصلاح خواهد شد.
وی بیان کرد: به منظور رفع نگرانی کشاورزان و باغداران، اصلاح طرح پایلوت آبیاری قطره‌ای با نظارت دقیق کارشناسان بخشداری، ناظران این پروژه و نماینده باغداران بعد از دور جدید آبیاری غرقابی عملیاتی خواهد شد.
این نشست با حضور معاون آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان، مدیر جهاد کشاورزی بخش آب‌پخش و پیمانکاران آب‌پخش در بخشداری آب‌پخش برگزار شد. امیدوارم از خبر اصلاح طرح آبیاری قطره‌ای اراضی ۱۷۰ هکتاری آب‌پخش در دولت
سیزدهم
راضی بوده باشید.

اصلاح طرح آبیاری قطره‌ای اراضی ۱۷۰ هکتاری آب‌پخش در دولت
سیزدهم  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۲۲ ۰۲:۴۰:۱۰