اشاره جالب سفیر یمن در تهران به سخنان شهید حاج قاسم
سلیمانی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اشاره جالب سفیر یمن در تهران به سخنان شهید حاج قاسم
سلیمانی
سفیر یمن در تهران با اشاره به رشادت‌های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به سخنان آن شهید بزرگوار اشاره کرد و گفت: «ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. ما حوادث سختی را پشت سر گذاشته‌ایم. امیدوارم از خبر اشاره جالب سفیر یمن در تهران به سخنان شهید حاج قاسم
سلیمانی
راضی بوده باشید.

اشاره جالب سفیر یمن در تهران به سخنان شهید حاج قاسم
سلیمانی  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۰۱ ۰۲:۳۸:۴۸