اسفندیار عبداللهی از حوزه انتخابیه مرودشت راهی مجلس
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اسفندیار عبداللهی از حوزه انتخابیه مرودشت راهی مجلس
شد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، اسفندیار عبداللهی توانست در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم با کسب بیشترین آرا از حوزه انتخابیه مرودشت، پاسارگاد، ارسنجان راهی بهارستان شود.
حوزه انتخابیه مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان یکی از دو حوزه انتخابیه‌ای بود که در استان فارس انتخابات در آن به مرحله دوم کشیده شد و جمعه ۲۱ اردیبهشت به صورت نیمه الکترونیکی برگزار شد.
سیروس سجادیان رقیب وی در این رقابت بود که در مرحله اول انتخابات نیز در حوزه انتخابیه مرودشت ارسنجان و پاسارگاد دوم شده بود. امیدوارم از خبر اسفندیار عبداللهی از حوزه انتخابیه مرودشت راهی مجلس
شد
راضی بوده باشید.

اسفندیار عبداللهی از حوزه انتخابیه مرودشت راهی مجلس
شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۱ ۰۲:۴۲:۳۸