استقبال مصی علینژاد از حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای
ایران

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر استقبال مصی علینژاد از حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای
ایران
مصی علینژاد در گفت‌وگو با شبکه صهیونیستی اینترنشنال گفت: اگر اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران حمله کند طبیعتا استقبال می‌کنم؛ نه من بلکه مردم ایران هم استقبال می‌کنند! امیدوارم از خبر استقبال مصی علینژاد از حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای
ایران
راضی بوده باشید.

استقبال مصی علینژاد از حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای
ایران  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۱۹ ۰۲:۳۹:۱۸