استقبال از رئیس جمهور در بازگشت از سفر به تاجیکستان و
ازبکستان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر استقبال از رئیس جمهور در بازگشت از سفر به تاجیکستان و
ازبکستان
مراسم استقبال رسمی از حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در بازگشت از سفر به تاجیکستان و ازبکستان شامگاه پنجشنبه ۱۸ آبانماه ۱۴۰۲ در پاویون جمهوری فرودگاه سایت احکامآباد برگزار شد. امیدوارم از خبر استقبال از رئیس جمهور در بازگشت از سفر به تاجیکستان و
ازبکستان
راضی بوده باشید.

استقبال از رئیس جمهور در بازگشت از سفر به تاجیکستان و
ازبکستان  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۱۰ ۰۲:۴۰:۵۹