استاندار یزد از قهرمانان ورزشی استان تجلیل کرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر استاندار یزد از قهرمانان ورزشی استان تجلیل کرد به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، سایت احکامان فاطمی با اشاره به کسب مدال های بین المللی توسط ورزشکاران یزدی اظهار داشت: افتخار آفرینی ورزشکاران، روحیه نشاط و امید را به جامعه تزریق می‌کند.
وی با بیان اینکه هزینه در حوزه ورزش به نوعی سرمایه گذاری در زمینه شادابی و امید در جامعه است، گفت: با هیچ اقدامی به جز افتخار آفرینی ورزشکاران نمی توان در یک لحظه شادی را به منزل بیش از ۸۰ میلیون ایرانی آورد. امیدوارم از خبر استاندار یزد از قهرمانان ورزشی استان تجلیل کرد راضی بوده باشید.

استاندار یزد از قهرمانان ورزشی استان تجلیل کرد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۱۷ ۰۲:۳۹:۳۰