از فوت خانم مهسا امینی بسیار متاثر شدم

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر از فوت خانم مهسا امینی بسیار متاثر شدم رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم گفت: وظیفه انسانی ماست این حادثه را پیگیری کنیم و منتظر نظر قطعی پزشکی قانونی در خصوص این حادثه هستیم. امیدوارم از خبر از فوت خانم مهسا امینی بسیار متاثر شدم راضی بوده باشید.

از فوت خانم مهسا امینی بسیار متاثر شدم  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۹-۲۹ ۰۲:۳۹:۲۰