ارسال ۵۸۰ هزار لیتر پلاسما به خارج برای تولید دارو

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ارسال ۵۸۰ هزار لیتر پلاسما به خارج برای تولید دارو به گزارش سوالات شرعی و احکام، محمد پیکان‌پور، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ به واسطه برخی ناهماهنگی‌ها، میزان ارسال پلاسما یا همان پلاسمای بازیافتی سازمان انتقال خون به پالایشگر خارجی با افت محسوس مواجه شد، اظهار داشت: در زمستان ۱۴۰۱ با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های انجام شده، ارسال پلاسما از بهمن و اسفند ۱۴۰۱ به روال سابق بازگشت.
وی افزود: نکته مهم از دست رفتن فرصت ۱۰ ماهه ارسال پلاسما بود و متأسفانه به همین دلیل در سال ۱۴۰۲ به ناچار واردات فرآورده‌های آلبومین و ایمونوگلوبولین نرمال به صورت فوریتی صورت گرفت.
پیکان‌پور با اشاره به اینکه وضعیت نامناسب تأمین داروهای مذکور در این سال قابل پیش بینی بود، گفت: بر این اساس برنامه ویژه پیگیری و جلسات متعدد به منظور حداکثر دستیابی به پلاسما در دستور کار قرار گرفت. ارسال بیش از ۵۸۰ هزار لیتر پلاسما در سال ۱۴۰۲ و ثبت رکورد تاریخی ارسال پلاسما بیانگر وضعیت بهتر از فرآورده‌های مذکور در سال آتی خواهد بود. امیدوارم از خبر ارسال ۵۸۰ هزار لیتر پلاسما به خارج برای تولید دارو راضی بوده باشید.

ارسال ۵۸۰ هزار لیتر پلاسما به خارج برای تولید دارو  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۳-۲۵ ۰۲:۴۱:۰۲