ارتقای نظام مراقبت بیماری التور در شهرستان گناوه ضروری
است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ارتقای نظام مراقبت بیماری التور در شهرستان گناوه ضروری
است
به گزارش خبرنگار سایت احکام، عصمت حیدری عصر پنجشنبه در نشست کمیته بیماری‌های قابل انتقال از آب و غذا با حضور مسئولین مراکز درمانی و آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و دولتی ضمن تاکید بر شاخص‌های مهم بیماریابی و اجرای نظام سندرمیک بیماری اظهار داشت: مراکز درمانی خصوصی و دولتی با رویکرد ایجاد حساسیت بیشتر در مجموعه تحت پوشش خود و همکاری و تعامل برنامه ریزی شده و نظام مند با مرکز بهداشت شهرستان، جهت پیشگیری و کنترل بیماری التور آمادگی لازم را داشته باشند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: با توجه به شیوع بالای بیماری‌های واگیر دار به خصوص بیماری‌های اسهالی در این فصل سال، ارتقا نظام مراقبت بیماری التور در شهرستان گناوه یک ضرورت انکار ناپذیر است.
وی عنوان داشت: با توجه به همزمانی بازگشایی مدارس به صورت حضوری و شیوع بالای بیماری‌های واگیر، گزارش دهی منظم بیماری‌های واگیر دار به خصوص بیماری‌های اسهالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این جلسه با توجه به پایین بودن وضعیت شاخص‌های گزارش دهی و نمونه گیری التور در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱، مسئول واحد بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت شهرستان گناوه خواستار افزایش سهم مراکز درمانی خصوصی و درمانگاه تأمین اجتماعی بوسیله برنامه ریزی و همکاری بیشتر با مرکز بهداشت شهرستان در ارتقا شاخص‌های مذکور شد. امیدوارم از خبر ارتقای نظام مراقبت بیماری التور در شهرستان گناوه ضروری
است
راضی بوده باشید.

ارتقای نظام مراقبت بیماری التور در شهرستان گناوه ضروری
است  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۹-۳۰ ۰۲:۳۹:۵۵