ارائه خدمات بهداشتی به زائران پاکستانی در مرز ریمدان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ارائه خدمات بهداشتی به زائران پاکستانی در مرز ریمدان دشتیاری- ارائه خدمات رفاهی بهداشتی به زائران پاکستانی اربعین توسط مرکز بهداشتی درمانی شهرستان دشتیاری در پایانه مرزی ریمدان انجام می شود. امیدوارم از خبر ارائه خدمات بهداشتی به زائران پاکستانی در مرز ریمدان راضی بوده باشید.

ارائه خدمات بهداشتی به زائران پاکستانی در مرز ریمدان  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۲۴ ۰۲:۳۷:۴۷